Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki

Jiddu KRISHNAMURTI

WOLNOŚĆ OD ZNANEGO

Przełożył Franciszek Urbańczyk

Freedom from the Known, Victor Gollancz, London 1971.

© Krishnamurti Foundation Trust Ltd.

Zbiór uporządkowanych tematycznie fragmentów mów Krishnamurtiego z lat 1963-64.

Książka ta została napisana za zgodą i zachętą Krishnamurtiego. Tekst jej pochodzi z jego ostatnich wykładów (przeprowadzonych w języku angielskim), utrwalonych na taśmie i dotychczas nie opublikowanych; wygłoszone one zostały w różnych stronach świata. Odpowiedzialność za wybór fragmentów i ich układ spada na mnie.

Mary Lutyens

SPIS TREŚCI

I. Ludzkie poszukiwania - umysł udręczony - podejście tradycyjne - pułapka szacunku - istota ludzka a indywidualność - prawda - przemiana siebie - rozpraszanie energii - wolność od autorytetu

II. Uczenie się siebie - prostota i pokora - uwarunkowanie

III. Świadomość - suma życia - świadomość siebie

IV. Pogoń za przyjemnością - pragnienia - przewrotność myśli - pamięć - radość

V. Zajmowanie się sobą - pragnienie pozycji społecznej - obawy a strach całkowity - podział myśli - kres strachu

VI. Gwałt - gniew - usprawiedliwianie i potępianie - ideał a rzeczywistość

VII. Stosunki z ludźmi - konflikt - społeczeństwo - ubóstwo - narkotyki - zależność - porównywanie - pragnienia - ideały - obłuda

VIII. Wolność - bunt - samotność - niewinność - być sobą

IX. Czas - smutek - śmierć

X. Miłość

XI. Patrzeć i słuchać - sztuka - piękno - prostota - obrazy - problemy - przestrzeń

XII. Obserwator i przedmiot obserwowany

XIII. Czym jest myślenie - pojęcia i działanie - wyzwanie - materia - początek myśli

XIV. Brzemię dnia wczorajszego - spokojny umysł - porozumiewanie się - osiąganie - dyscyplina - milczenie - prawda i rzeczywistość

XV. Doświadczenie - satysfakcja - rozdwojenie - medytacja

XVI. Całkowita rewolucja - umysł religijny - energia - żarliwość