Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki

Jiddu KRISHNAMURTI

UWAGI O ŻYCIU

wybór z tomów 2 i 3

Przekład Wandy Dynowskiej

Commentaries on Living: Second Series. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Ed. by D. Rajagopal. London: Victor Gollancz 1959

Uwagi o ludziach i życiu. Tom II. Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska 1968, ss. 204.

SPIS TREŚCI

(numery rozdziałów wg wydania BPI)

1. Radość twórcza

2. Bez-obronność

3. Rozpacz i nadzieja

4. Wysiłek

5. Lęk wewnętrznej samotności

6. "Ja"

7. Nuda

8. Doznanie szczęścia

9. Co jest istotnym zadaniem nauczyciela

10. Proces nienawiści

11. Zainteresowanie

12. "Co czyni was tak apatycznymi?"

13. Zagadnienie miłości

14. Zadowolenie

15. Czystość

16. Zapomnieć o przeszłości

17. Właściwość pożądań i pragnień

18. Cichość myśli

19. Wychowanie a scalenie naszej natury

20. Śmierć

21. Pogoń za władzą

22. Ograniczenia

23. Obawa śmierci

24. Czemu nie posiadam głębokiej wnikliwości (t. 3)

25. "Chcę znaleźć źródło szczęścia" (t. 3)

26. Wartościowanie

27. Zazdrość a samotność

28. Droga wiedzy

29. Bezmiar

30. Przyjemność, rozkosz a nałóg (t. 3)

31. "Czy nie wstąpicie do naszego towarzystwa opieki nad zwierzętami?" (t. 3)