Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki

Jiddu KRISHNAMURTI

UWAGI O ŻYCIU

t. I

Tłumaczyła Wanda Dynowska

(42 spośród 88 rozdziałów oryginału)

Commentaries on Living. From the Notebooks of J. Krishnamurti, t. 1, wyd. D. Rajagopal,

Victor Gollancz, London 1956.

Uwagi o ludziach i życiu. Biblioteka Polsko-Indyjska, Madras 1959; wyd. 2 Bombay 1970.

SPIS TREŚCI

(numery rozdziałów wg wydania angielskiego)

1. Trzech świątobliwych egoistów

2. Utożsamianie się

3. Plotki i zgryzoty

4. Miłość a myśl

5. Samotność a osamotnienie

7. Bogaty i biedny

8. Obrzędy

9. Wiedza

10. Zacność

11. Polityka

12. Doznawanie

13. Cnota

14. Prostota serca

15. Oblicza jednostki ludzkiej

16. Sen

17. Miłość w stosunkach wzajemnych

18. Znane i nieznane

19. Szukanie prawdy

20. Wrażliwość

22. "Ja"

23. Wierzenia

24. Cisza

25. Wyrzeczenie się dostatku

26. Wrażenia i ich powtarzanie

29. Medytacja

30. Złość

32. Oddzielność

33. Władza

34. Wierność zasadom (przełożył Szczęsny Górski)

36. Słowa

37. Pojęcie a fakt

39. Samoobrona

41. Świadomość (Awareness)

42. Osamotnienie

43. Konsekwentność

49. Problemy i od nich ucieczka

50. To co jest a co powinno być

52. Zazdrość

53. Bezpośredniość

55. Wyzwanie i odpowiedź

56. Wyłączność w posiadaniu

57. Poczucie godności własnej

64. Płomień a dym