Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki

J. KRISHNAMURTI - PRZEMÓWIENIA

1930 Indie: Życie w wiecznym
1930 Indie: Życie harmonijne
1930 Ojai
1930 Eerde cz. 1
1930 Eerde cz. 2
1930 Ommen cz. 1
1930 Ommen cz. 2
1930 Ommen: Doświadczenie i postępowanie
1931 Ommen cz. 2
1931 Ommen cz. 4
1932 Ojai cz. 1
1932 Ojai cz. 2
1932 przez radio
1932-33 Adyar
1933 Włochy
1933 Norwegia
1934 Nowa Zelandia cz. 1
1934 Nowa Zelandia cz. 2
1934 Nowa Zelandia cz. 3

W latach 1930-1938 ukazywał się kwartalnik, a później seria nieregularnie wydawanych zeszytów KRISHNAMURTI - PRZEMÓWIENIA. Ukazały się następujące zeszyty:

Rok I (1930-1931), zeszyt I,

II,

III,

IV,

V;

Rok II (1932), zeszyt I,

II,

III,

IV;

Rok III (1933), zeszyt styczeń-lipiec, faktycznie ukazał się w 1935).

Następnie tytuł skrócono nieco na KRISHNAMURTI - PRZEMÓWIENIA, a hr. Helena Potulicka, pełniąca wcześniej funkcję redaktora, przejęła też obowiązki wydawcy. Ukazały się jeszcze cztery zeszyty numerowane

X,

XI,

XII,

XIII (bez roku wydania). W sumie znaleźć można w tych trzynastu zeszytach prawie wszystkie opublikowane teksty K z okresu od maja 1930 do czerwca 1934.

W pierwszych zeszytach pisma na s. 1 czytamy:

OD REDAKCJI

Zadaniem niniejszego pisma jest zapoznać czytelników z ideologią myśliciela hinduskiego J. Krishnamurti.

Kwartalnik ten obejmuje sprawozdania z przemówień, artykuły i poematy J. Krishnamurti. Podaje szczegóły, tyczące się działalności autora, wiadomości o jego ostatnich dziełach i odczytach. Udziela wszelkich informacji, tyczących się Obozów w Holandii, Kalifornii i Indiach, na których przemawia J. Krishnamurti.

Krishnamurti przyjmuje tylko odpowiedzialność za artykuły i poezje podpisane jego nazwiskiem. Pozostała treść pisma są to stenogramy możliwie dokładne z przemówień autora. Redakcja nie przyjmuje odpowiedzialności za poglądy innych autorów.

Treść pisma jest przedrukiem angielskiego pisma "The Star Bulletin".

Wydawcy angielskiego pisma: Lady Emily Lutyens i D. Rajagopal, EERDE, OMMEN, HOLANDIA.

Na trzeciej stronie okładki zeszytu XII, wydanego po 1935 r., znajdujemy informację:

WYDAWNICTWO DZIEŁ KRISHNAMURTI

SEKRETARIAT WYDAWNICTWA

REDAKCJA I ADMINISTRACJA

Warszawa, ul. Widok 11 m. 2. Tel. 221-70

Godziny przyjęć we wtorki od 5-7 pp.

Konto w P.K.O. 24.3.3.

Wydawca i Redaktor odpowiedzialny

HELENA POTULICKA

Hruszniew, poczta Platerowo, woj. Lubelskie

W trzynastu wydanych do wybuchu wojny zeszytach można znaleźć przekłady prawie wszystkich opublikowanych mów Krishnamurtiego z lat 1930-1934. Nazwisk tłumaczy zazwyczaj nie podawano.

Teksty, po wczytaniu skanerem, poprawiłem, uwspółcześniając pisownię, usuwając tu i ówdzie błędy drukarskie, oraz zastępując nieliczne - zbyt już archaicznie brzmiące - sformułowania ich dzisiejszymi odpowiednikami, nie zmieniałem jednak interpunkcji i charakterystycznego stylu.

W latach 1991-92 ukazała się krytyczna edycja mów Krishnamurtiego od 1933 r. począwszy (zob. Teksty Krishnamurtiego w porządku publikacji, poz. 27). W tej sytuacji należałoby istniejące przekłady skorygować. Porównałem wybiórczo kilkanaście akapitów THE COLLECTED WORKS z tekstami z KRISHNAMURTI - PRZEMÓWIENIA i stwierdziłem, że choć tu i ówdzie przekłady odbiegają nieco od oryginału, to można je z pożytkiem czytać.