Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki

Jiddu Krishnamurti

JEDYNA REWOLUCJA

przełożył Wojciech Sady

The Only Revolution, Victor Gollancz 1970
Przygotowała Mary Lutyens.

© Krishnamurti Foundation Trust Ltd

Na książkę składają się zapiski z końca lat sześćdziesiątych.

(Jest to poprawiona tu i ówdzie wersja przekładu, który ukazał się nakładem

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 1995.)

Indie

Europa

Rozdział 1
Medytacja nie jest ucieczką od świata...
Rozdział 2
W medytacji ważna jest jakość umysłu i serca.
Rozdział 3
W tym starym ogrodzie władców z dynastii Mogołów...
Rozdział 4
Medytacja rozwija to, co nowe.
Rozdział 5
Cisza ma wiele cech.
Rozdział 6
Jeśli zamierzasz medytować, to nie będzie to medytacja.
Rozdział 7
Myśl nie jest w stanie pojąć ani wytłumaczyć sobie...
Rozdział 8
Medytacja jest ciężką pracą.
Rozdział 9
Nie sądźcie, że medytacja jest kontynuacją...
Rozdział 10
Medytacja jest ruchem w bezruchu.
Rozdział 11
Jeśli, aby medytować, rozmyślnie przyjmujesz...
Rozdział 12
Chmary ptaków unosiły się w górę, niektóre...
Rozdział 13
"Chcę poznać Boga."
Rozdział 14
Był starym mnichem poważanym przez tysiące ludzi.
Rozdział 15
Tego ranka rzeka wyglądała niczym zmatowiałe...

Rozdział 1
Medytacja jest ruchem w stanie uwagi.
Rozdział 2
Medytacja rozkwita w czystości...
Rozdział 3
Medytujący umysł jest cichy.
Rozdział 4
Medytacja nie jest modlitwą.
Rozdział 5
Medytacja to zaniechanie słów.
Rozdział 6
Umysł uwalniający się od tego...
Rozdział 7
Medytacja jest zawsze czymś nowym.
Rozdział 8
Medytacja koncentruje w sobie.....
Rozdział 9
Medytacja uwalnia umysł...
Rozdział 10
Nie można przystąpić do medytacji...
Rozdział 11
W świetle medytacji wszystkie...

Rozdział 12
Wyobraźnia i myśl nie odgrywają...

Rozdział 13
Medytować - znaczy wykraczać poza czas.

Rozdział 14
Medytacja budzi radość zarówno zmysłową,
...
Rozdział 15
Ten człowiek, dość otwarty, energiczny i pełen pasji, ...

Rozdział 16
Medytacja jest działaniem ciszy.

Rozdział 17
Rozległa, bujna łąka wśród zielonych wzgórz...
Rozdział 18
Dźwięk kościelnych dzwonów niósł się przez lasy, ...
Rozdział 19
Jeśli powędrujesz przez to małe miasto jego jedyną ulicą ...
Rozdział 20
 

Kalifornia

Rozdział 1
Medytacja nie jest po prostu doświadczaniem czegoś...
Rozdział 2
Medytacja jest ruchem, który trwa...
Rozdział 3
Medytacja opróżnia umysł z tego, ...
Rozdział 4
Sen jest równie ważny...
Rozdział 5
W nocy nieźle padało...