Jiddu Krishnamurti: życie i nauczanie

nauczanie | życie | bibliografia | różności | linki | kontakt z wydawcą

Ostatnia aktualizacja 24 lutego 2009 r.
Dodałem teksty Przemiany człowieka w przekładzie Wandy Dynowskiej.

Jiddu Krishnamurti, Wolność absolutna
(Total Freedom. The Essential Krishnamurti, Harper 1996)
przełożył Wojciech Sady
Wydawnictwo Ravi 2006.

Książka zawiera teksty 28 mów z lat 1929-1985. Trzy rozmowy z lat 1971 i 1974. Fragmenty mów i rozmów z uczniami i nauczycielami szkół działających pod patronatem K; 5 rozdziałów Wolności od znanego. Próbkę twórczości literackiej K: 3 rozdziały z Uwag o życiu, 7 tekstów z Dziennika Krishnamurtiego, "Sedno nauczania Krishnamurtiego".